✆   08 - 654 90 90

Länkar


Stödcentrum riktar sig till ungdomar upp till 21 år som bor i Stockholms stad och har blivit utsatta för personrån, misshandel, våldtäkt, olaga hot och ofredande. Vittnen till brott samt anhöriga kan också få stöd och hjälp.

Stödcentrum erbjuder stödsamtal, praktisk hjälp i kontakten med polis, åklagare och försäkringsbolag samt rådgivning. Inför och vid rättegång erbjuds stöd via någon av Stödcentrums volontärarbetande stödpersoner. Hjälpen är kostnadsfri och besökaren har rätt att vara anonym.

Vänd dig till Stödcentrum om du du har frågor, vill ha rådgivning eller vill boka en tid.

Kontakt

Stödcentrum City
Ungdomsroteln, Torkel Knutsonsgatan 20, Södermalm
076-825 48 01
076-12 44 051

Stödcentrum Söderort
Farsta närpolis, Storforsplan 36, Farsta Centrum
076-825 49 45
Ungdomsgruppen, Fredsborgsgatan 24, Årstadal
076-129 14 29

Stödcentrum Västerort
Södra Järva närpolis, Askebykroken 15, Rinkeby
076-129 19 17
Hässelby-Vällingby närpolis, Pajalagatan 46, Vällingby 
076-825 49 18

Sektionschef
Mikael Jeppson 
08-508 43 698
mikael.jeppson@stockholm.se

Utsatt för brott

Här kan du anmäla stöld och förlust direkt på webbplatsen. Du kan också läsa om vart du som anhörig kan vända dig och vad som gäller angående ekonomisk ersättning.

Vad ska du göra när du blivit utsatt för ett brott?

Vad bör du tänka på vid anmälan av ett visst brott? Vilken hjälp och vilket stöd kan du få och varför är det viktigt att anmäla? Brotten är uppdelade i områden, men du kan även hitta alla brott i bokstavsordning under A-Ö.
Olika typer av brott

Olika former av hjälp och stöd

Samhället kan erbjuda stöd och hjälp till dig som blivit utsatt för brott, bland annat tolk, stöd till vittnen, stöd i rättsprocessen och medling.
Hjälp och stöd av samhället

Råd och tips - förebygg brott

Vad kan du själv göra för att skydda dig mot olika brott? 
Skydda dig mot brott

Vad händer efter polisanmälan?

Vem leder brottsutredningen? Vad avgör om en utredning läggs ner eller leder till åtal? Kan en utredning tas upp på nytt och hur överklagar jag?
Efter polisanmälan - text och film


 

 

Brottsoffermyndigheten: 
Telefon: 090-70 82 00 
Telefonväxel
090-70 82 00, öppen 08.30–12.00 och 13.00 - 16.00
www.brottsoffermyndigheten.se(Länk till annan webbplats, http://www.brottsoffermyndigheten.se)

Brottsförebyggande rådet - BRÅ:
Telefon: 08-401 87 00 
www.bra.se(Länk till annan webbplats, http://www.bra.se)

Domstolsverket:
Telefon: 036-15 53 00 (Observera att Domstolsverkets telefonnummer och adress inte ska användas vid ärenden eller mål i domstol)
www.domstol.se(Länk till annan webbplats, http://www.domstol.se)

Nationellt centrum för kvinnofrid:
NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.
Till kunskapsbanken(Länk till annan webbplats, http://www.nck.uu.se/kunskapscentrum/kunskapsbanken/)

Länststyrelsen Stockholms län
Telefon: 08-785 40 00
www.ab.lst.se/(Länk till annan webbplats, http://www.ab.lst.se/)

Rättshjälpsmyndigheten
Telefon: 060-13 46 00
http://www.rattshjalp.se/(Länk till annan webbplats, http://www.rattshjalp.se/) 

Fråga juristen:
Rättshjälpsmyndigheten har jour måndag-fredag kl 9-12. Hit kan du ringa eller e-posta dina frågor och funderingar som har med rättshjälp att göra. 
Telefon fråga juristen: 060-13 46 10
rattshjalpsmyndigheten@dom.se 
www.rattshjalp.se(Länk till annan webbplats, http://www.rattshjalp.se)

Rättegångsskolan på brottsoffermyndigheten
www.rattegangsskolan.se(Länk till annan webbplats, http://www.rattegangsskolan.se)

Åklagarmyndigheten
Stockholm - City åklagarkammare, telefon: 010-562 50 00
E-post: registrator.akcity-stockholm@aklagare.se 
www.aklagare.se(Länk till annan webbplats, http://www.aklagare.se)

Akut hjälp 
Vid akut nödsituation SOS 112

Katarina-Maria närpolis
Tel 114 14 Telefontid måndag-fredag 9.00-15.00

Närpolisens tipstelefon: 114 14
För ej akuta tips till polisen på Södermalm. 
Tips kan lämnas anonymt.

Södermalms polisstation
Tel 114 14 Öppettider:
Måndag-fredag 7.00-21.00  lördag´-söndag 10.00-18.00 
Helgdagar är stationen stängt

Anmäla brott, skadegörelse m.m till polisen: 114 14

Polisens föräldratelefon telefon 020-217 000
Svarar på frågor om ungdomar och kriminalitet. Vill hjälpa föräldrar och anhöriga som känner oro för sina ungdomar.
Tisdagar - torsdagar klockan 09.00-16.00

Brandkåren Akut ring: 112, 
Ej akut Tfn vx: 08-454 87 00, 
Växeln är öppen:
måndag - torsdag 07:45 - 16:30
fredag 07:45 - 16:00

Katarina Brandstation Tfn vx: 08- 454 87 00
Växeln är öppen:
måndag - torsdag 07:45 - 16:30
fredag 07:45 - 16:00

 

Du hittar även journummer under länken hjälptelefoner:
Länk hjälptelefoner


Brottsofferjouren Stockholms innerstad-Lidingö
 - Ger stöd och hjälp till dem som utsatts för brott. 
Tel: 08-612 21 21 e-post info@stockholmsinnerstad-lidigo.boj.se
Hemsida: http://www.boj.se/(Länk till annan webbplats, http://www.boj.se/)

Brottsofferjourernas telefoncentral, tel. 0200-21 20 19, som tar emot akuta ärenden, svarar på frågor och förmedlar kontakt med din lokala brottsofferjour. Öppettider må-fr: 9-16. Du kan också maila till telefoncentralen@boj.se.

Unga Boj finns en chatt och särskild information till dig som är ung och utsatt för ett brott.
http://ungaboj.se/(Länk till annan webbplats, http://ungaboj.se/)

Prostitutionscentrum
Högbergsgatan 27 nb, 
116 20 Stockholm
jourtelefon: 020-965 965
telefon: 08 - 508 25 242/08 - 508 25 243

Jourer och mottagningar för tjejer och kvinnor

Lag och Rätt
Information om lag och rätt författad och granskad av advokat finns på Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbunds hemsida. 
Länk till information om lag och rätt(Länk till annan webbplats, http://www.kvinnojouren.se/fakta/lagochratt)

Alla kvinnors hus – Alla Kvinnors Hus jour ger kostnadsfritt stöd och rådgivning till unga tjejer, kvinnor och deras barn som är utsatta för mäns våld, hot om våld, misshandel, våldtäkt, trakasserier eller annan kränkandebehandling. De tillhandahåller även skyddat boende. 
Jourtelefon för kvinnor, barn och ungdomar: 08-644 09 20
Jouren arbetar under tysthetslöfte och du kan vara anonym i dina kontakter med dem.
Postadress: Box: 4023 , 102 61 Stockholm 
E-post: info@allakvinnorshus.org   
Hemsida: http://www.allakvinnorshus.org/(Länk till annan webbplats, http://www.allakvinnorshus.org/)

Team för Våldtagna Kvinnor - Kriscentrum, Wollmar Yxkullsgatan 23,
Jourtelefon  08-42 999 40, dygnet runt 
Team för våldtagna kvinnor drivs av Stockholms stads Kriscentrum i samverkan med Alla Kvinnors Hus. Teamet vänder sig till kvinnor och tjejer som varit utsatta för sexuellt tvång eller våldtäkt, samt deras anhöriga.

Ersta fristad - Ersta fristad vänder sig till våldsutsatta kvinnor men de tar även emot kvinnor som kan behöva skydd t.ex. vid s.k. hedersrelaterat våld eller trafficking. Verksamheten består av tre delar; skyddat boende, mellanboende och gruppverksamhet.
Behöver du skyddat boende? 
E-post fristad@erstadiakoni.se 
För mer information om grupper för våldsdrabbade kvinnor kontakta: 
08-714 64 01 
Läs mer: http://www.erstadiakoni.se/sv/fristad/(Länk till annan webbplats, http://www.erstadiakoni.se/sv/fristad/)

................................................................................................................

Kriscentrum för kvinnor

Kriscentrum för kvinnor är en verksamhet som drivs av Stockholms stad och vänder sig till kvinnor med eller utan barn, som varit utsatta för psykiskt, fysiskt och/eller sexuellt våld. 
Telefon: 08-508 25 544

Hemsida: Kriscentrum för kvinnor
E-post: krismail.saf@stockholm.se
 

Kriscentrums jourtelefon 08-429 99 40 
Jourtelefonen är öppen dygnet runt, årets alla dagar. Samtalen besvaras av socionomer/beteendevetare som kan ge dig stöd och råd samt, vid behov, hänvisa dig vidare.

Öppen mottagning
Du som bor i Stockholms stad kan kostnadsfritt och anonymt vända dig till den öppna mottagningen som kan erbjuda enstaka krissamtal, eller flera bearbetande samtal, om du varit utsatt för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld. Telefon 08-508 25 546.

Våldtäktsmottagningen
Har du blivit utsatt för våldtäkt/sexuella övergrepp kan du kostnadsfritt och anonymt vända dig hit. Här erbjuds du enstaka krissamtal eller flera bearbetande samtal. 
Telefonnummer 08-508 25 541

...............................................................................................................

ROKS

Riksorganisation för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige www.roks.se(Länk till annan webbplats, http://www.roks.se)

Riksföreningen stödcentrum mot incest (RSCI)/Stockholm 
Flintbacken 4,
Jourtelefon: 08-696 00 95
Kansli 08-677 00 75
E-post: jour@rsci.nu
www.rsci.nu(Länk till annan webbplats, http://www.rsci.nu)

Terrafem/Stockholm 
Box 891
Besöksadress: Kungsholmsgatan 8
101 37 Stockholm
Jourtelefon: 020-52 10 10 (Nationell jourtelefon på 41 olika språk) Må-fre kl 10-12 och 13-17
Kontor: 08-643 05 10
E-post: info@terrafem.org
www.terrafem.org(Länk till annan webbplats, http://www.terrafem.org)

Tjejjourer:
Stockholms Tjejjour 
Besöksadress: Katarinavägen 22 116 45 Stockholm
E-post: stockholms-tjejjour 
Hit kan kvinnor och tjejer komma för att få stöd och hjälp. Telefonjouret och chatten är öppen måndagar kl. 17.30 - 21.00. och onsdagar kl: 15.30-17.30. På tordagar har de besöks- och telefonjour. 
Telefonnummer är 08- 644 40 45. Telefonsvararen är på dygnet runt.
Hemsida: www.stockholm.tjejjouren.se(Länk till annan webbplats, http://www.stockholm.tjejjouren.se)  

Sveriges kvinno- och tjejjourer riksförbund

På hemsidan finns anslutna kvinno- och tjejjourer samlade
www.kvinnojour.com(Länk till annan webbplats, http://www.kvinnojour.com)

Systerjouren Somaya:
Kvinnojouren 08-760 96 11 
Tjejjouren 08-795 95 91 
Systerjouren Somaya är en kvinnojour med mer än 10 års erfarenhet av att särskilt möta kvinnor med utländsk härkomst och kvinnor med muslimsk bakgrund. De ger råd, stöd och hjälp till självhjälp via deras jourtelefon som har öppet alla dagar 9-16. De har tre skyddade boende varav ett boende är särskilt för kvinnor med hedersrelaterad problematik. De talar över 30 språk.
www.somaya.se(Länk till annan webbplats, http://www.somaya.se)  

KRUTON Stöd- och rådgivningscenter & skyddat boende, drivs av Stockholms stad och är ett kris- och utredningscenter som erbjuder stöd och skyddat boende till flickor och unga kvinnor med utländsk härkomst som har utsatts eller riskerar att utsättas för våld, hot eller förtryck från familj/släkt eller annan nära anhörig.
Telefon: 08-508 44 558 (dygnet runt) 
E-post: centret@saf.stockholm.se
 
Läs mer om Kruton


AKH tjejjouren: tel 644 09 20 torsd 18-21. Finns till för dig som behöver stöd och rådgivning

Tjejzonen: Tel: 08 - 522 478 40 . Tjejzonen är en frizon för tjejer med aktiviteter och stöd och hjälp.Tjejzonen är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening vars målgrupp är tjejer mellan 12-25 år. De erbjuder storasystrar, mentorer, plugghjälp, stödsamtal, chatt och mailstöd.
www.tjejzonen.se(Länk till annan webbplats, http://www.tjejzonen.se)

Kvinnofridslinjen – 020-50 50 50
Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och du ringer gratis oavsett var du bor. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen. www.kvinnofridslinjen.se(Länk till annan webbplats, http://www.kvinnofridslinjen.se)

Q-jouren – för kvinnor i missbruk
Q-jouren är en kvinnojour för våldsutsatta kvinnor i missbruk. Q-jouren erbjuder stödsamtal, rådgivning och skyddat boende. Det skyddade boendet har 5-6 boendeplatser och bemanning dygnet runt. Q-jouren drivs av RFHL:s (Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende) Stockholmsavdelning. tel 08 - 644 20 32
E-post qjouren@rfhl.se 

Läs mer (Länk till annan webbplats, http://www.rfhl.se/stockholm/index.php/kj-kvinnojour)

Ytterligare hjälp kan du hitta på Operation Kvinnofrids hemsida:
Sida med kommunla verksamheter och kvinnojourer(Länk till annan webbplats, http://projektwebbar.ab.lst.se/templates/Proj_Page____10756.asp)

 

Du hittar även journummer under länken Stöd till brottsoffer
Länk stöd till brottsoffer  TES den svenska telefonjourverksamhetens övergripande intresseorganisation. Hitta telefonnummer till medlemmar:
Medlemmar TES(Länk till annan webbplats, http://www.tes-in-sweden.se/page_1296038999971.html)

Stödlinje till äldre

Stödlinje för äldre so m upplever ensamhet och mår psykiskt dåligt.
Ett samarbete mellan föreningen psykisk hälsa och äldreförvaltningen
Ring 020-22 22 33 vardagar  10.00-15.00

Hjältelefoner för barn och unga:

BRIS
Bris
: Barnens rätt i samhället – För barn och ungdomar till 18 år
Tfn: 116 111 (Öppet Må-fred 15-21, Lö-Sö 15-18)
www.bris.se(Länk till annan webbplats, http://www.bris.se)

Bris: Barnens rätt i samhället – För Vuxna om barn
Tfn: 077-150 50 50 (Öppet vardagar 10 -13)
Bris för vuxna: http://www.barnperspektivet.se/(Länk till annan webbplats, http://www.barnperspektivet.se/) 

Jourhavande kompis Röda Korsets ungdom
För ungdomar upp till 25 år
Tfn: 020-222 444
Måndag- fredag kl.18-22, lördag-söndag kl.14-22
Läs mer
(Länk till annan webbplats, http://rkuf.se/saker-vi-gor/barn-och-ungas-delaktighet/jourhavande-kompis/)

RFSL Linje 59 
För ungdomar upp till 25 år som har funderingar eller frågor kring homosexualitet, bisexualitet eller transidentiter.  
Tfn 020-59 59 00, tisdagar: 17-19, torsdagar: 19-21
Läs mer
(Länk till annan webbplats, http://www.rfsl.se/stockholm/ny/?p=4547)

Stockholms tjejjour 
De finns att ringa för alla tjejer oavsett vad det handlar om, litet och stort! 
Jourtelefon: 08-644 40 45 måndagar kl. 17.30-21.00, onsdagar 15.30-20.00 (På onsdagar lite extra fokus på sexuella övergrepp).
På tordagar har vi besöks- och telefonjour. Telefonsvararen är på dygnet runt. För frågor eller besök mejla till stockholms-tjejjour@roks.se
Mer information under länken nedan.
Läs mer(Länk till annan webbplats, http://stockholm.tjejjouren.se/)

Stödcentrum för unga gärningsmän 
tfn 08- 401 62 80

Tjejjouren.se
Hitta fler tjejjourer i Stockholmsområdet
http://www.tjejjouren.se/(Länk till annan webbplats, http://www.tjejjouren.se/)

Tjejzonen          
Ideell förening för att stärka varje tjejs positiva kraft.
Chatt 5 kvällar i veckan och mejljour:
mejljouren@tjejzonen.se

För tjejer med frågor kring ätstörningar, mejla
atstorningszonen@tjejzonen.se eller gå in på "ätstörningschatten" genom hemsidan.
http://www.tjejzonen.se/(Länk till annan webbplats, http://www.tjejzonen.se/)

Ungdomsuppsökarna/Ungdomsjouren 
Tfn: Tfn 08-508 25 481, 
ungdomsjourenmail@stockholm.se

Terrafem 
Terrafem är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans. Även rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst.
Tfn: 020-52 10 10
E-post: info@terrafem.org
www.terrafem.org(Länk till annan webbplats, http://www.terrafem.org)

Hjälptelefoner för vuxna kvinnor

Kriscentrum för kvinnor
Jourtelefon: 08-429 99 40 (dygnet runt)
Våldtäktsmottagningens telefon: 08-508 25 541
E-post:krismail.saf@stockholm.seTill hemsida

Terrafem 
Terrafem är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans. Även rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst
Tfn: 020-52 10 10
E-post: info@terrafem.org
www.terrafem.org(Länk till annan webbplats, http://www.terrafem.org)

Hjälptelefon för vuxna män

Mansjouren
Tfn: 08-30 30 20
info@mansjouren.se
http://www.mansjouren.se/(Länk till annan webbplats, http://www.mansjouren.se/)

Övriga hjälptelefoner

Dopingjouren
Tfn: 020-546 987
http://www.dopingjouren.se/(Länk till annan webbplats, http://www.dopingjouren.se/)

Jourhavande medmänniska 
Tfn: 08-702 16 80 (Öppet alla dagar 21.00-06.00)
Hemsida

Jourhavande präst
 
Tfn: 112

Kruton - Hedersrelaterat våld
Tfn: 08-508 44 558 (dygnet runt) 
E-post centret@stockholm.se 

Nationella Hjälplinjen 
Tfn: 020-22 00 60,  öppet 13.00-22.00 alla dagar.
http://www.hjalplinjen.se/(Länk till annan webbplats, http://www.hjalplinjen.se/)

RFSLs Brottsofferjour, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande - För HBT-personer som varit utsatta för hot och våld.
Telefon: 020-34 13 16 
E-post: boj@rfsl.se

RFSLs Hbt-jour 
Du når dem på telefon 0771-66 67 68 måndagar, onsdagar och söndagar kl. 19.00-22.00.

Rsci - Riksföreningen stödcentrum mot incest
Hjälptelefon 08- 696 00 95. Se hemsida för teltider.
www.rsci.nu(Länk till annan webbplats, http://www.rsci.nu/)

Rädda barnens föräldratelefon 020-786 786 
Må-fre: 18-21, lör-sön: 13-16
Hit är alla föräldrar välkomna med stora eller små problem som rör barn och föräldraskap. Mer hemsida för mer info.
www.rb.se(Länk till annan webbplats, http://www.rb.se/vartarbete/isverige/foraldraskap/foraldratelefonenomejlen/Pages/default.aspx)

Röda korsets telefonjour, 0771-900 800 teltider alla dagar 14-22 
http://www.redcross.se/kontakt/telefonjour/(Länk till annan webbplats, http://www.redcross.se/kontakt/telefonjour/)

Sjukvårdsupplysningen 1177

Sluta-röka-linjen 
Tfn: 020-84 00 00
http://www.slutarokalinjen.org/(Länk till annan webbplats, http://www.slutarokalinjen.org/)

Socialjouren - ger allmänheten och myndigheter upplysning och rådgivning i sociala frågor
Tfn: 08-508 400 00 (Öppet dygnet runt)
E-post: socialjouren@stockholm.se

SultaspelaNu
Stöd- och hjälplinje för spelare och anhöriga
 
Tfn: 020-81 91 00
https://www.stodlinjen.se/(Länk till annan webbplats, https://www.stodlinjen.se/)

Trygghetsjouren
Jour för äldre och personer med funktionsnedsättning. Trygghet dygnet runt!
Tfn: 08-508 40 700

Polisens föräldratelefon telefon 020-217 000
Svarar på frågor om ungdomar och kriminalitet. Vill hjälpa föräldrar och anhöriga som känner oro för sina ungdomar.
Tisdag, onsdag och torsdag 09.00-16.00.

Rsci - Riksföreningen stödcentrum mot incest

För dig som är eller blivit utsatt för sexuella övergrep
Jourtfn:696 00 95
jour@rsci.nu  
kansli@rsci.nu        
www.rsci.nu(Länk till annan webbplats, http://www.rsci.nu) 


Makalösa föräldrar – Information, opinionsbildning, kunskapsspridning, självhjälpsgrupper m m för ensamstående föräldrar. 
Tfn: 0709-78 76 93
E-post: stockholm@makalosa.org  
http://stockholm.makalosa.org/(Länk till annan webbplats, http://stockholm.makalosa.org/) 

Manscentrum i Stockholm Götgatan 83 D 
För rådgivning/tidsbeställning: telefon 08 - 643 11 83, 1184, 1186 och 1171 
För män med kriser/problem som försvårar deras liv. Män med aggressionsproblem. 
Manscentrum erbjuder stöd individuellt och i grupp i samband med separation och skilsmässor.  
www.manscentrum.se(Länk till annan webbplats, http://www.manscentrum.se)  
E-post: kriscentrum@manscentrum.se

Mansjouren – Bokade och spontana besök och telefonsamtal. 
Tfn: 08-30 30 20 
För män i kris och par med relationsproblem.
Erbjuder samtalsstöd, grupper för män samt jour. Samarbetar med kvinnojourer.
www.mansjouren.se(Länk till annan webbplats, http://www.mansjouren.se) 
info@mansjouren.se

RFSLs Brottsofferjour, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande - För HBT-personer (homo/bi/trans) som varit utsatta för hot och våld.
Telefon: 020-34 13 16 
E-post: boj@rfsl.se

Sociala missionen
Erbjuder stöd i frågor som rör självförsörjning, relationer, psykisk/fysisk hälsa, integration, asyl, familjeåterförening och återvandring/återvändande. 
Telefonnummer till vår växel: 08-556 023 00
Öppettider vardagar mellan 9.00 – 16.00
Lunchstängt: 12.30-13.30
http://www.socialamissionen.se/(Länk till annan webbplats, http://www.socialamissionen.se/)

Svenska kyrkans centrum för familjerådgivning
Kyrkans Familjerådgivning Stockholm
Södermannagatan 5 
116 23 Stockholm 
tel 08-615 11 70, fax 08-642 03 40 
Mer information på www.kyrkansfamiljeradgivning.org(Länk till annan webbplats, http://www.kyrkansfamiljeradgivning.org)

Trygghetsjouren för äldre och handikappade 
Tfn: 08-508 407 00

SIMON
Invandrare och svenskar som arbetar mot droger och med andra för invandrare viktiga frågor. 
Tfn: 08-28 12 86
E-post: simon@simon.org.sewww.simon.org.se(Länk till annan webbplats, http://www.simon.org.se)

Kvinnors Nätverk 
08-646 10 70 
För kvinnor med utländsk bakgrund, särskilt unga kvinnor som kontrolleras genom våld och hot från föräldrar och andra närstående. Kvinnor som invandrat till Sverige på grund av äktenskap eller liknande anknytning och som utsätts för våld inom dessa relationer. 
Information, stöd och rådgivning. Öppen verksamhet samt stödpersonsverksamhet för unga kvinnor. Opinionsbildande arbete, bland annat genom närradioprogrammet Kvinnors Röst på persiska.
http://www.kvinnonet.org(Länk till annan webbplats, http://www.kvinnonet.org/)

Unga Kvinnors Värn 
08-652 99 98 
För våldsutsatta kvinnor och kvinnor med psykosociala problem mellan 18 och 30 år. 
Erbjuder kvinnor utsatta för olika former av våld och förtryck en plats för skydd och stöd.
www.ukv.se(Länk till annan webbplats, http://www.ukv.se)

Svenska kyrkan Södermalms stadsdelsområde
Du är välkommen att kontakta svenska kyrkan för samtal i livets olika situationer. Där kan du möta människor som finns till för dig när du behöver stöd i samtal.

Katarina församling
Läs mer
(Länk till annan webbplats, http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=650561)

Sofia församling
Läs mer
(Länk till annan webbplats, http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=639752)

Maria Magdalena församling
Läs mer(Länk till annan webbplats, http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=690580)

Högalids församling
Läs mer(Länk till annan webbplats, http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=819322)
...............................................................................................................